KERAMICKÉ KOMÍNY

Dvojvrstvový komínový systém s integrovanou izoláciou – keramické vložky s „absolútnou“ tesnosťou – systém spoja vložiek hrdlom – pre všetky typy palív a spotrebičov.

Priamo určený pre kondenzačné spotrebiče bez dodatočného vložkovania!

 

Komínový systém s tenkostennou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojom a s šachtou pre plastovú rúru (odvod spalín) spolu s spoľahlivým prívodom vzduchu do kotla. Ďalšia šachta je využiteľná pre vedenia bežných inštalácii. V ponuke s priemermi 18 a 20 cm pre tuhé palivá a 80 mm pre plynový kotol.

 

Komínový systém s tenkostennou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojom. Použiteľný pre všetky typy palív a spotrebičov. 

 

Trojvrstvový komínový systém s UNI***Plus vložkou vysokej kvality – cenová alternatíva. Určený predovšetkým na tuhé palivá ( kusové drevo, peletky, drevoštiepka, uhlie).  

 

Vzducho-spalinový komínový systém pre pripojenie viacerých spotrebičov typu „C“ – určený pre kondenzačné spotrebiče – riešenie pre bytové domy – možnosť pripojiť až 20 spotrebičov

 
 

Trojvrstvový systém s vnútornou keramickou vložkou, izoláciou a nerezovým opláštením – pre všetky typy palív – ideálny pre architektonicky zaujímavé objekty – ale aj pre dodatočnú prístavbu komínového telesa

 

Vzducho-spalinový komínový systém pre pripojenie viacerých spotrebičov typu „C“ – riešenie pre bytové domy – možnosť pripojiť až 20 spotrebičov