KINGFIRE-PARAT

KINGFIRE Parat s minimálnymi nárokmi s maximálnym úžitkom

Energeticky efektívna kvalita bývania

 

Priamo pod komínom Schiedel ABSOLUT so šahctou je umiestnená piecka s uzatvorenou spaľovacou komorou. Na menej ako 1 metri štvorcovom je KINGIFRE Parat  na kusové drevo spolu s komínom. Žiadne do priestoru vyčnievajúce zariadenie.

Piecka svojim výkonom (7,4kW) plne postačuje na pokrytie tepelných strát štandardného rodinného domu.

 
KINGFIRE Parat
 
 Výhody
 
  • kvalitný spotrebič s jednoduchým ovládaním
  • Možnosť upraviť individuálnym obkladom a tým bez problémov integrovateľný do priestoru
  • Spotrebič nepotrebuje ďalšiu plochu, teda sa šetrí obytná plocha stavby
  • Čelné sklo so systémom oplachu vzduchom
  • Nezávislý na vnútornom vzduchu, vzduch na horenie je privádzaný cez komín, nie je potrebný kanál v podlahe
  • Samozatvárateľné dvierka pre Vašu bezpečnosť, zabezpečujú 100% tesnosť zariadenia
  • Vynikajúci výkon, efektívne vykurovanie
  • Jednoduchá a rýchla montáž, spolu s  komínom postavené za 3 hodiny.

KINGFIRE®

Spotrebič nezávislý na interiérovom vzduchu

Nové stavby a ich v podstate kompletne tesné konštrukcie vyžadujú aj tepelné spotrebiče také, že vzduch na svoju prevádzku odoberajú z exteriéru, teda na svoju prevádzku nepoužívajú vnútorný vzduch.

KINGFIRE® – vykurovací systém spĺňa tie najprísnejšie požiadavky ochrany životného prostredia a bezpečnej prevádzky.

Prívod spaľovacieho vzduchu je realizovaný cez šachtu v komínovom systéme Schiedel ABSOLUT 18L, ktorý je priamo postavený na modul KINGFIRE®.
Týmto spôsobom je zabezpečená bezproblémová prevádzka modulu KINGFIRE® aj v prípade použitej rekuperácie v modernom nízkoenergetickom alebo pasívnom dome.

Výhody vykurovacieho systému KINGFIRE®

• Minimálne požiadavky na priestor – len 550×550 mm

• Možnosť individuálneho dizajnu

• Integrovateľný do každej hrubej stavby

• Optımalizovaný vykurovací systém pre NED a PD

• Rýchla a jednoduchá realizácia

• Overená prevádzková bezpečnosť s rekuperáciou

• Patentované, samozatvárateľné tesné dvierka

• Vymeniteľná vnútorná vykurovacia vložka

• Čisté sklo dvierok vďaka systému oplachovania vzduchom

Využitie v nízkoenergetických a pasívnych stavbách

KINGFIRE® svojou konštrukciou spolu s komínom funguje s uzatvorenou komorou, vzduch na horenie nie je braný z interiéru. Vzduch na horenie privádza komín a spolu s ovodom spalín sa stará o Vaše pohodlie a samozrejme o dokonalú tesnosť stavby.

Rekuperácia bude fungovať bez ovplyvňovania komínom alebo pieckou.

Prospekt v pdf (4 MB)