Úvodná stránka

Kompletná dodávka a montáž

komínových systémov |  ventilačných systémov |  krbových telies  

 • Pre rodinné domy, bytové domy, priemysel
 • Pre všetky druhy spotrebičov
  (krby, lokálne a centrálne spotrebiče typu A,B,C,LAS,
  spotrebiče na drevoplyn, spotrebiče s pretlakovým horákom,
  kogeneračné jednotky … .)
 • Pre všetky druhy palív (kvapalné, plynné, tuhé)

Komplexné riešenia:

 • Zameranie
 • Návrh riešenia
 • Výpočet dimenzie
 • Dodávka materiálu
 • Profesionálna montáž
 • Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Zabezpečenie revízie.

Nepredávame len produkty, ale ponúkame riešenia pre pohodlie vo všetkých domácnostiach.

Kontakt

FLUE s.r.o.

flue@flue.sk

041/422 42 26
041/422 42 16
041/422 42 15

041/422 42 14 (fax)

+421  ( 0 ) 911 261 000
+421 (0) 905 729 369